Módlmy się za innych…

Modlitwa dla alkoholików„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu.” (1 P 5, 7 -9)

Alkoholizm jest chorobą społeczną, trudną, bo przeważnie towarzyszą jej inne patologie. Bez decyzji uzależnionego o chęci leczenia się niewiele można zrobić tak po ludzku… Pozostaje modlitwa. A Pan Bóg słucha i czeka na nasze prośby, błagania zanoszone z czystych pobudek, kierowane nie tyle egoizmem, co chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, często tak bliskiemu.

I kiedy alkoholik podejmie już wyzwanie, chce żyć w trzeźwości, musi ciągle walczyć z nieustannie rodzącymi się pokusami. Samemu jest bardzo ciężko nieść krzyż uzależnienia. Potrzeba wsparcia: rodziny, znajomych. Potrzeba modlitwy, potrzeba zawierzenia się Bogu. Otwarcia na działanie Ducha Świętego – tu pomocną staje się ta mała książeczka, jakże bogata treścią…

Książeczka w formacie kieszonkowym zmieści się i w kieszeni, i w torebce. Adresowana jest do osób dotkniętych chorobą alkoholizmu oraz wszystkich tych, którzy z potrzeby serca pragną modlić się za uzależnionych oraz ich rodziny.

Anna Hojnacka


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe