Doskonały prezent nie tylko na I Komunię

Biblia dla rodziny„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – powiedział św. Hieronim. Jak trudno w dzisiejszych czasach sięgnąć katolikowi po Biblię – widać to często w dysputach religijnych. Mimo powszechniejszego dostępu do Pisma Świętego od kilkunastu lat, chrześcijanie w Polsce wciąż mało kiedy biorą się za lekturę ksiąg natchnionych.

Dziś zmieniła się sytuacja z przeszłości, kiedy to jedynie nielicznym udawało się zdobyć tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, bo czasy były trudne. Współcześnie, mimo wielości przekładów, tłumaczeń i wydań, wciąż podstawowe źródło Objawienia słabo jest znane przez ludzi wierzących.

Wydawnictwo Vocatio wyciąga do nas pomocną dłoń nie tylko w Prymasowskiej Serii Biblijnej (która jest w szczególności adresowana do biblistów i osób chcących się zająć gruntownym studiowaniem Pisma Świętego), ale także poprzez serię „Z Biblią przez życie”, przeznaczonej głównie dla rodzin.

Biblia dla rodziny” wpisuje się w drugą z wymienionych serii. Jak sam tytuł wskazuje – przeznaczona jest dla rodzin pragnących podjąć lekturę Pisma Świętego. Zawiera wybór tekstów z poszczególnych ksiąg, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Poszczególne fragmenty opatrzone są pięknymi ilustracjami, które pomogą w zobrazowaniu scen najmłodszym. Cała pozycja nadaje się znakomicie do rozpoczęcia „przygody” z żywym Słowem Boga, które powinni znać wszyscy chrześcijanie.

Zaczerpnięte z „Tysiąclatki” perykopy poprowadzą nas doskonale przez historię zbawienia – od stworzenia świata i pierwszych ludzi aż do zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Po drodze zapoznamy się m.in. z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem; wraz z Józefem udamy się do Egiptu, by później zostać wyprowadzonymi z niewoli egipskiej za pośrednictwem Mojżesza; będziemy świadkami powołania Samuela i namaszczenia Dawida na króla nad Izraelem oraz spotkamy Daniela w jaskini lwów.

Te i inne biblijne opowieści ze Starego Testamentu przybliżą nas do ewangelicznych opisów życia i działalności Pana Jezusa. Na koniec będziemy mogli przeczytać fragmenty z Dziejów Apostolskich oraz Apokalipsy.

Przeznaczeń „Biblii dla rodziny” jest wiele. Przede wszystkim może ona stanowić doskonały prezent dla dzieci, które umieją już czytać. Wydawca umieścił bowiem na początku stronę „dedykacyjną”, na której można wypisać, od kogo i dla kogo jest to upominek. Może też ona posłużyć do lektury tekstów Pisma Świętego na katechezie – z pewnością obrazy wykonane przez Zbigniewa Freusa pomogą przyciągnąć uwagę uczniów. Jednak szczególnie polecam tę publikację rodzicom, którzy podejmą trud czytania Biblii wraz ze swoimi dziećmi. Na pewno taka lektura w przyszłości przyniesie dobre owoce.

Robert Drabiec

Robert Drabiec


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe