W walce o uratowanie związku

Małżeństwo w separacji„Bycie w separacji to chwila, kiedy stoimy na rozdrożu w swojej życiowej wędrówce. Musimy wybrać, którą z dróg będziemy podążać w najbliższych miesiącach”. Gary Chapman w swojej książce podejmuje się prowadzenia małżonków na drodze do uratowania związku. Czy skutecznie?

W książce zatytułowanej Małżeństwo w separacji G. Chapman dzieli się swoimi doświadczeniami, tym, czego nauczył się w czasie trzydziestu lat niesienia pomocy osobom pozostającym w separacji. Cel tej książki to przywrócenie nadziei małżonkom. Autor proponuje rozwiązania, które w takiej sytuacji chrześcijanin-małżonek powinien podjąć.

Autor przedstawia biblijne wskazówki, które stanowią pomoc dla małżeństw w tym trudnym okresie. Ukazuje separację jako drogę, która niekoniecznie prowadzi małżeństwo do rozwodu. Może się ona przyczynić do odnowienia, wzbogacenia i umocnienia związku. Chapman podkreśla, iż separacja nie jest rozwiązaniem trwałym, ale stanem przejściowym.

Książka ta nie zawiera łatwych i szybkich rozwiązań. Chapman z wyczuciem i zrozumieniem udziela rad, ma bardzo dobry kontakt z czytelnikiem. Skupia się przede wszystkim na walce o trwałość małżeństwa. Adresatami książki – jak podaje autor – są duszpasterze, świeccy doradcy, ci, którzy pragną pomóc osobom znajdującym się w separacji. Osobiście polecam tę książkę po prostu tym, którzy przechodzą kryzys w związku. Uczy ona bowiem zdrowego spojrzenia na siebie i swoje relacje z ukochaną osobą.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów – zwięzłych i problemowych. Autor prowadzi czytelnika małymi krokami do uzdrowienia związku. Każdy rozdział to jeden krok. Język, jakim posługuje się G. Chapman, jest prosty, nie sprawia trudności, a raczej zmusza do myślenia.

Małżeństwo w separacji jest ciekawym połączeniem teorii z terapią. Temu drugiemu elementowi znakomicie służą Zadania dla ciebie zamieszczone na końcu każdego rozdziału. Zadania te pomagają w zrozumieniu siebie i współmałżonka. Pozwalają one także czytelnikowi podjąć kroki, dzięki którym zastosuje on w swoim życiu przedstawione w książce prawdy.

Atrakcyjność tej publikacji widać już w pierwszym rozdziale zatytułowanym Co się stało z naszymi marzeniami (by dowiedzieć się, co zaleca Chapman w kolejnych rozdziałach, zachęcam do przeczytania książki). Od pierwszych zdań widać stosunek autora do czytelnika, a jest to duszpasterska cierpliwość, troska, przeświadczenie o ważności podejmowanego problemu. Oddają to słowa: „małżeństwo w separacji wymaga konkretnej, intensywnej opieki”.

Gary Chapman pisze jasno i konkretnie, na plan pierwszy wysuwając uczucia małżonków, ich lęki i ból. Zaznacza, że „to dokąd zaprowadzi was separacja, zależy od tego co ty i twój współmałżonek będziecie mówić i czynić podczas nadchodzących tygodni i miesięcy”. To czytelnik odpowie na pytanie: do odnowy związku czy rozwodu? Chapman dodaje otuchy: „Bogu nie jest obojętne jak się potoczy twój los. Zawsze możesz liczyć na Jego wsparcie.” Zachęca by nie rezygnować z marzeń o doskonałym małżeństwie. Choć to będzie wymagało wysiłku i konkretnej pracy – nie należy się poddawać.

W uleczeniu relacji między małżonkami autor zwraca uwagę, by nie zakładać, że zmiana zachowań, usposobienia współmałżonka jest niemożliwa. Przypomina, że w tej walce ważny jest nasz system wartości, zobowiązania, nasze marzenia i wierność temu wszystkiemu. Źródłem pomocy dla chrześcijan w chwilach, gdy potrzebują prowadzenia i opieki, jest Biblia. W niej znajdują się odpowiedzi na pytanie, co mamy robić, ale także umocnienia, aby rzeczywiście tak postąpić.

G. Chapman pisze też o dwóch rodzajach „drogowskazów”. Na jednym jest napis „Niewłaściwa droga”, czyli „Rozwód”. Na drugim „Objazd”, czyli „Jedność małżeńska”. Opisując te dwie drogi zwraca uwagę, że jeśli małżonkowie widzą drogowskaz z napisem „Objazd – jedność małżeńska”, świadczy to o tym, że „nie stracili z oczu celu ani nie zjechali całkiem z drogi”. Autor podaje także trzy przyczyny braku spełnienia w związku (trzy dziedziny):
Brak intymnej relacji z Bogiem.
Brak intymnej relacji ze współmałżonkiem.
Brak głębokiej akceptacji i zrozumienia samego siebie.

Chapman w następnych rozdziałach przedstawia propozycje, jak rozpocząć proces przemiany w każdej z tych dziedzin.

Książka Gary’ego Chapmana nie jest prosta dla tych, którzy mają problemy małżeńskie i podjęli decyzję o separacji. Autor proponuje swoistą terapię przez czytanie i wypełnianie zadań, które wymagają pokory i cierpliwości. Niemniej zachęcam gorąco do przeczytania tej książki. Naprawdę warto!

Joanna Łopocka


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe