Na drodze powołania

Dar i tajemnicaKsiążka pt.: „Dar i tajemnica” autorstwa Jana Pawła II jest wspomnieniem i refleksją nad życiem i przemijaniem zamkniętych w 50 latach służby kapłańskiej kolejnych dni.

Młodość Karola Wojtyły znaczyły lata II wojny światowej, bezsensu zła i pytania, które skłaniały do głębszej refleksji. I tak odkryte zostało w głębi serca powołanie do służby kapłańskiej, służby człowiekowi w miłości, zwycięstwa dobra nad złem, prowadzenia ludzkości ku Bogu-Stwórcy.
Zmaganie się ze studiami w tajnym seminarium duchownym, praca w kamieniołomach, święcenia kapłańskie, służba w trudnych latach odbudowy powojennej, a jednocześnie w niewoli komunizmu, było przeniknięte zaufaniem Bogu i wiarą w Jego Opatrzność nad każdym człowiekiem oraz chęcią pełnienia woli Stwórcy.
Prostota stylu i łatwość przekazu sprawia, że książka Jana Pawła II skłania do refleksji i zadumy czytelnika nad własnym życiem. Karol Wojtyła cenił sobie rady tych, których Pan Bóg postawił na jego drodze życia. Byli to księża, koledzy, ale i znaczniejsze osobistości, m.in.: kardynał Adam Sapieha, ks. Rektor Jan Piwowarczyk, kardynał Stefan Wyszyński.
Czytelnik znajduje tu ukrytą pedagogikę. Przecież każdy młody człowiek stawia sobie pytania o sens życia i przemijania, staje przed wyborem dalszej drogi życiowej. Pan Bóg każdemu stawia na drodze ludzi, ludzi mądrych i roztropnych, z których rad warto korzystać. Starszego zaś czytelnika lektura Jana Pawła II nakłania do refleksji nad własnymi wyborami życiowymi oraz do wyciągnięcia wniosków, jakim wzorem należy być dla młodych, którzy pytają i szukają własnej drogi. Każde życie i każde powołanie jest tajemnicą.
Warto też prześledzić dalszy ciąg wspomnień Jana Pawła II, które spisał z okazji 45 rocznicy sakry biskupiej i srebrnego jubileuszu posługi na Stolicy Piotrowej w książce pt.: „Wstańcie, chodźmy”. Obie pozycje ukazują świętość jednego życia, a do świętości wszystkich wzywa autor: „nie bójcie się być świętymi”.
Niech więc lektura obu książek będzie modlitwą wielu, o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, a także o własne dążenie do świętości w pielgrzymce do nieba.
Elżbieta Heppner

Elżbieta Heppner


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe