Wiem, jak o tym rozmawiać

Bioetyka w szkoleDział, który zajmuje się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie – bioetyka – to już teraz stała część naszego życia. Jak pisze autor, bioetyka „wymknęła się cichaczem z probówek, spod szkiełek mikroskopów (…), przeniknęła grube ściany laboratoriów”. Dzięki mediom dotarła do większej liczby ludzi.

Problemy etyczne związane z eutanazją, aborcją itp., zagadnieniami, które nurtują społeczeństwo, wymagają konkretnych rozwiązań, odpowiedzi. Sprawy, które tak głęboko dotykają naszego człowieczeństwa, rzeczywistości naszego bycia, nie mogą stanowić tematu tabu i być pozostawione swojemu własnemu biegowi. Warto dotrzeć do pozycji książkowych, które pomogą nam wyrobić sobie konkretny i prawdziwy pogląd na te kwestie.

Bioetyka w szkole to próba przedstawienia problemów z zakresu biologii i medycyny budzących największe kontrowersje na arenie współczesnego świata. Jest to próba analizy tej problematyki i jednocześnie zestawienie poglądów na te zagadnienia, tak aby odbiorca mógł dotrzeć do prawdy. Książka ta to jednocześnie próba usystematyzowania nauki Kościoła, która daje jasne i konkretne odpowiedzi.

Głos Kościoła zazwyczaj jest spychany na margines jako mało wygodny. Trudno przyjąć współczesnemu społeczeństwu naukę o obronie życia poczętego, cierpieniu jako uświęceniu człowieka czy też pogodzić się z faktem, że to nie my decydujemy o życiu i śmierci człowieka. Człowiek chce coraz bardziej kontrolować swoje życie, stawiać się na równi z Panem Bogiem. Pod pretekstem pomocy drugiemu człowiekowi poprzez np. zapłodnienie in vitro, uśmiercenie człowieka cierpiącego itp. tak naprawdę chce stać się „Panem”, który może wszystko. Ślepe pójście za utylitaryzmem i jego głównym celem, czyli poprawianie jakości życia czyni człowieka poddanym.

Zagadnienia z zakresu biologii i medycyny na płaszczyźnie etyki stawiają nauczycieli, wychowawców czy też katechetów w bardzo trudnej sytuacji. Nie zawsze pod obstrzałem pytań jesteśmy w stanie sformułować swoje poglądy w jasnej i klarownej odpowiedzi. Książka ta wychodzi naprzeciw takim problemom. Napisana zrozumiałym, ale fachowym językiem omawia szereg zagadnień. Każdy dział to nowe zagadnienie. Na początku autor przedstawia problem, opisuje jak w tym przypadku działa dana technika medyczna, następnie ukazuje podstawowe problemy etyczne z tym zagadnieniem związane oraz ich rozwiązanie w świetle etyki katolickiej. Treść wzbogacona jest o krótkie cytaty zaczerpnięte z oficjalnego nauczania Kościoła, szczególnie z Jana Pawła II. Dodatkowo umieszczone ilustracje, schematy i zdjęcia ułatwiają zrozumienie poszczególnych metod badawczych i medycznych.

Bioetyka w szkole to pozycja godna naszej uwagi i warto mieć tę książkę w swojej podręcznej biblioteczce. Moim zdaniem jej odbiorcami mogą być nie tylko nauczyciele, wychowawcy czy też katecheci, jak to jest określone na stronie tytułowej, ale każdy z nas, kto potrzebuje usystematyzowanej odpowiedzi, aby zająć miejsce w nieustannie toczących się debatach i dyskusjach zajmujących społeczeństwo.

Karolina Ludwiczak


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe