Ojcowskie oblicze Boga

W ramionach Ojca„Pan pozwolił św. Josemarii głęboko zrozumieć dar naszego synostwa Bożego. Uczył on kontemplować czułe i ojcowskie oblicze Boga, który przemawia do nas w przeróżnych życiowych wydarzeniach, który nas kocha i stale nam towarzyszy, chroni nas, rozumie i od każdego oczekuje odpowiedzi miłości. Dla chrześcijanina myśl o tej ojcowskiej obecności, która stale mu towarzyszy, jest źródłem niezłomnej nadziei” – tak o tym Świętym powiedział Jan Paweł II.

Niniejsza książka „W ramionach Ojca” jest zbiorem tekstów św. Josemarii, pochodzących z jego dzieł, opublikowanych w języku polskim, a dotyczących Bożego ojcostwa. Istotą więc wybranych tekstów jest relacja Ojca z synem.

Kolejne rozdziały stanowią pewnego rodzaju drogę, szlak życia chrześcijańskiego, począwszy od usłyszenia wezwania miłości Ojca, który pierwszy wychodzi nam na spotkanie. Oto jeden z tekstów: „Bóg ukochał nas, zanim poznaliśmy drogę, po której mamy zmierzać do Niego; i obdarzył nas darem miłości, abyśmy mogli odpowiedzieć na Jego wołanie”.

W ten sposób chrześcijanin może odpowiedzieć na tę Miłość miłością, a jego życie we wszystkich wymiarach staje się drogą dziecka Bożego. Na tej drodze uczy się on przyjmować wolę Bożą, wypełniać ją i kochać. Ważny jest dialog z Ojcem niebieskim, język serca i rozumu.

Na owej drodze zdarzają się upadki… Św. Josemaria pisze: „Kiedy dziecko potyka się i przewraca, nikogo to nie dziwi…już biegnie ojciec, aby je podnieść. (…) Dziecko,…gdy potkniesz się, ręka twego Ojca, Boga, podniesie cię z ziemi”.

Owa świadomość dziecięctwa Bożego jednoczy z innymi i staje się impulsem do służenia braciom w rodzinie Kościoła. Dzieci Boże cechuje: pewność, umiar, cnoty ludzkie, przykładność.

Na drodze ku wieczności z Ojcem towarzyszy również Maryja, nasza Matka, Przyczyna naszej radości. No i w końcu „nie zapominajcie nigdy, że po śmierci przyjmie nas Wiekuista Miłość”.

Teksty w niniejszej książce mają formę krótkich myśli, czasem bardziej rozbudowanych, niekiedy mających formę jednego zdania. Poszczególne rozdziały, choć wydają się być pewną drogą odkrywania dziecięctwa Bożego, mogą być czytane dowolnie. Rozważania św. Josemarii mogą stać się pomocą w odkrywaniu przez każdego z nas ducha dziecięctwa Bożego.

Justyna Smerecka


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe